Tagged as: ROAS

מהו החזר על הוצאות פרסום (ROAS) ואיך מחשבים אותו?

החזר על הוצאות פרסום, או ROAS – Return of ad spend הוא מונח המשמש בעולם הפרסום לתיאור הרווחים שמקבלים קמפיינים פרסומיים. מטרת החישוב היא למדוד את היעילות של קמפיין פרסום.